Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opbygget, så den både tilgodeser dig, der vil arbejde med din egen selvudvikling, transformere begrænsende tankemønstre, forvandle chok og traumer og hjælpe andre i din nærhed, men samtidig er uddannelsen også sammensat, så du efter det fireårige forløb kan fungere som professionel Ei psykoterapeut, coach, leder, HR mv.

Ei værktøjerne introduceres, og forvandlingen begynder allerede fra starten!
Allerede fra starten kan du gå ud og bruge masser af dem i dit daglige liv!


Tidligt på uddannelsen lærer du at aflæse og mærke din egen og andres krop, som den pålidelige del af os, den er; og du lærer at se bagom, hvad du selv og andre siger og gør.
Du vil dykke ind i selvopdagelse, hvem er du? - og hvad har gjort dig til den, du er? Du får indblik i, hvem andre er, og hvad der er med til at gøre dem enestående.
Du vil lære om sundhed og sygdom, personligheder og personlighedsdannelse, om urbiologien i os, om børn, parforhold, familier, arbejdspladser og andre flokke. ​

I alle de fire år vil der være fokus på at få teorier integreret i praksis, at få alle værktøjerne udforsket, integreret og endelig gjort til dine egne, så du frit og kreativt kan sammensætte processer lige her og nu, skræddersyet til den retning, der allerbedst befordrer enhver proces.

Undervejs vil du få rig lejlighed ti både at forstå din egen essens, personlighed, biologiske chok og mønstre og forandre det, du ønsker at forandre samtidig med, at du forfiner dine evner til at lede et andet menneske sikkert og målrettet igennem samme proces.

Efter hvert af de fire studieår modtager du et Ei deltagerbevis. Ønsker du at tage den afsluttende eksamen, modtager du naturligvis også et Ei eksamensbevis.

Essentielt Institut
Karen Aaes
Skt Pauls Kirkeplads 9 B
8000 Aarhus C