Ei terapi

 

EI essens, psyke, krop & helbredsterapi® betyder forandring af tankemønstre og indgroede forestillinger om dig selv og din omverden. Således er det terapiens mål at transformere traumer, tankemønstre og handlingsmønstre, mere end blot at erkende, at de er der. EI terapi arbejder med både essens, psyke og krop og dermed også medstabilisering af sundhed og ændring af sygdomsmønstre, som er biologiske processer, der er startet med helt bestemte biologiske konfliktchok og derfor skal bearbejdes som sådan.

Mange mennesker i dag har været i forbindelse med en eller anden form for samtaleterapi, hvor det eneste terapien har givet dem, er en erkendelse af problemet, samt diverse forklaringsmodeller om, hvorfor problemet er opstået. Efter konventionel samtaleterapi vil problemet således stadig være til stede, og klienten vil blive ved med at kredse om problemet, og til dels være styret af de tankemønstre, problemet har afsat. Mange klienter siger før EI essens, psyke, krop og helbredsterapi®, at de HAR været i terapi med deres problem i utallige timer, og kender alt til deres problemstilling. De er bare ikke i stand til at ændre den!
Her er den springende forskel på konventionel terapi og EI. EI afdækker sagens kerne, som altid findes inde i klienten, og går målrettet efter en transformation i klientens indre. Denne transformation vil tydeligt afspejle sig i en ændret opfattelse af problemets karakter, samt en frigørelse af eget potentiale, tilstedeværelse og indre ro. Det er dog vigtigt, at transformationen sker i total overensstemmelse med alle aspekter af klientens tanker, følelser og relationer til omverdenen, og det er her EI er et specialværktøj.

Du kan læse meget mere om terapi-formen her.

med mobile pay til 10512,  eller  kontant. Pris for en terapi-time er 1800 kr. Betaling på dagen med mobile pay til 10512 eller  kontant.

Hvad siger klienter?

'Min kone og jeg var på kanten af skilmisse, da jeg kom, men ville gerne redde vores ægteskab. Efter 2 sessioner med os hver, havde vi fået ryddet så meget op i vores individuelle bagager fra fortiden, som kom i spil, at vores kærlighed og ægteskab blomstrer. Endda på en endnu skønnere måde end nogensinde før!’

Essentielt Institut
Karen Aaes
Skt Pauls Kirkeplads 9 B
8000 Aarhus C