3. ÅR: PERSONLIGHEDER OG KONSTELLATIONER

På 3. år zoomer vi ind på, hvad der former og præger vores personligheder. Allerede når vi fødes har vi en grundnatur og en bagage med i rygsækken. Især igennem den første del af vores rejse modellerer vi de mennesker, der er omkring os og tager deres overbevisninger til os og med ud i livet. I anden halvdel vender rejsen for de mennesker, der udvikler sig, indad og hjemad mod vores essens, vores natur og vores egne værdier.
Igennem hele livet får de fleste af os masser af urbiologiske chok, som former og skaber vores personligheder, danner vores mønstre og påvirker vores hormonbalancer. Nogle af dem kommer til at betyde, at vi sommetider eller permanent kan sidde fast i en yngre alder.
Det, der præger vores personlighed allermest markant, er når to eller flere urbiologiske chok i helt særlige konstellationer, er aktive.
Konstellationen af de bestemte chok skaber så megen ubalance i en personlighed, at den på et øjeblik kan ændre sig radikalt, når de ‘slår til’.

Alt dette afspejler sig direkte i vores kropsholdning, bevægelser, ansigtstræk, sprogbrug, adfærd, interesser, valg af studie, erhverv, partner,  interesser og beklædning og osv.

De forskellige slags konstellationer har alle helt særlige træk og er overordnet ens for alle. Du kan i glimt, i længere perioder eller næsten altid være f.eks. utroligt selvovervurderende og pralende, agressiv eller ‘flyvende’ uden jordforbindelse eller du kan være paranoid eller du kan være en såkaldt kasanova eller nymfo, der er på evig jagt efter at nedlægge et bytte - uden dog at være spor interesseret i at sammen med byttet efter nedlæggelsen. Konstellationerne kommer i alle mulige varianter og dog vil du lære at kunne skelne imellem dem.
Konstellationer hører ikke kun til et fåtal af mennesker. Konstellationer er noget, næsten alle sommetider har. Det er et hverdags-fænomen, som kun adskiller sig fra dem, der i folkemunde f.eks. kaldes skøre eller mentalt forstyrrede, psykopater osv. osv, være på evig jagt efter Det er kun et spørgsmål om grader.
Grunden til at du lærer om disse forskellige personlighedstræk er dels for at forstå hvordan du kan omgås et konstelleret menneske i dagligdagen, hvordan du vurderer, om du kan hjælpe vedkommende ud af sin selvbeskyttende adfærd og hvordan du i så fald kan gøre det.
Ofte er det mennesker omkring den konstellerede, der påvirkes mest. Derfor lærer du også, hvordan du kan høre, om f.eks. en partner, en chef, en kollega eller en forælder eller svigerforælder er konstelleret og hvordan du kan hjælpe det menneske, der påvirkes af det.


Du lærer at kunne genkende og forstå baggrunden for forskellige personlighedstræk, alt fra helt almindelige moderate 'hverdags'-personlighedstræk og ‘små-skift’, som alle mennesker har, til de mere markante typer personlighedsforstyrrelser, hvor personligheden pludselig ændrer sig radikalt.
Du lærer din egen personlighed endnu bedre at kende i forhold til dens særlige træk og i forhold til dens udvikling igennem din historie.
Du lærer præcist at kunne skelne imellem, hvornår du agerer ud fra dit drama og dine mønstre, hvornår du reagerer ud fra biologiske chok, der trigges,  hvornår du  konstelleres
Du lærer, hvordan du i hverdagen kan ‘danse med’ de mere markante personlighedsforstyrrelser hos et menneske, og hvornår og hvordan du kan lave Ei arbejde med et personlighedsforstyrret menneske.


 


 

Essentielt Institut
Karen Aaes
Skt Pauls Kirkeplads 9 B
8000 Aarhus C