2. ÅR URBIOLOGI - PSYKE, KROP OG SYGDOM

På 2. år dykker vi ind i den spændende og fascinerende urbiologi og ser på, hvordan vores psyke-krop system stadig fungerer i forhold til medfødte og nedarvede ældgamle programmer som det har gjort i milliarder af år.
Vi fokuserer på  psyken sat i relation til biologien, for Ei ser altid, hvordan psyke og krop hænger uløseligt sammen. Enhver kropslig smerte eller ubalance vil altid have en bagvedliggende psykologisk komponent, og det er dette samspil vi kalder for psykobiologi.
Det giver os muligheden for både at nå kroppen igennem psyken, men også som noget særligt, at nå psyken via kroppen!

På baggrund af Ei integreret teori arbejder vi med, hvordan såkaldt sygdom er kroppens helingsproces på et forudgående biologisk chok. Enten en heling, der er i gang med sin afslutning eller en heling, der der hænger og kan trigges igen, hvis årsagen, dvs. det oprindelige chok-program ikke er fundet og slukket. Du får også en dyb forståelse af psyke-krop, hvordan og hvorfor vi modtager chok-oplevelser forskelligt. og hvordan de forskellige choktyper altid og systematisk aktiverer tilsvarende processer i helt bestemte dele af kroppen.

Det er naturligvis ikke nok at forstå, selv om det dog er forudsætningen for at kunne handle. Du lærer, hvordan du afdækker vejen fra et fysisk symptom helt ind til den psykobiologiske årsag, der altid har rod i et chok og af-installerer det relevante program. dermed sygdommen eller ubalance i psyke-krop. En del af undervisningen vil, som på hele uddannelsen, også bestå af demo-sessioner, hvor I på skift vil få muligheden for at bearbejde biologiske chok og sygdomme sammen med mig, og på den måde få set alle forvandlingsprocesserne i udfoldelse på utallige måder.
Som på hele uddannelsen er målet at komme ud af de chok og mønstre med tilsvarende kropslig respons i form af f.eks. sygdom. Som altid er det muligt, når vi ikke har mere at lære af et mønster, og det derfor føles snærende og meningsløst at være i - og komme hjem i essens.

Essentielt Institut
Karen Aaes
Skt Pauls Kirkeplads 9 B
8000 Aarhus C