DATOER FOR EI UDDANNELSE/ SELVUDVIKLING 2020/2021 og for 2021/2022

1. år

Essens, mønstre, krop

18.-20.09.20

13.-15.11.20

15.-17.01.21

12.-14.03.21

23.-25.04.21

11.-13.06.21

1. år

Essens, mønstre, krop

2021/2022

17.-19.09.21

15.-17.10.21

26.-28.11.21

07.-09.01.22

25.-27.02.22

10.-12.06.22

2. år

Psyke, krop og sygdomme
 
11.-13.09.20
20.-22.11.20
22.-24.01.21

26.-28.02.21
09.-11.04.21
04.-06.06.21

 

2. år

Psyke, krop og sygdomme
 
2021/2022

10.-12.09.21

08.-10.10.21

19.-21.11.21

14.-16.01.22

04.-06.03.22

20.-22.05.22

3. år

Par, familer og andre flokke


28.-30.08.20
27.-29.11.20
12.-14-02.21

26.-28.03.21
16.-18.04.21
28.-30.05.21

3. år

Par, familer og andre flokke

2021/2022

27.-29.08.21

05.07.11.21

10.-12.12.21

28.-30.01.22

25.-27.03.22

06.-08.05.22

4. år

Par, familer og andre flokke

04.-05.09.20
04.10.21
06.-08.11.20
08.-10.01.21
05.-07.02.21
19.-21.03.21
21.-23.05.21

Skriftlig eksamen 02.06.21

Mundtlig eksamen 09.06.21

4. år

Konstellationer

2021/2022

03.05.09.21

29.-31.10.21

03.-05.12.21

04.-06.01.22

01.-03.04.22

17.-19.06.22

Skriftlig eksamen 15.06.22

Mundtlig eksamen 22.06.22

EI PRAKSIS KURSUS

20/21: (fredag, lørdag, søndag)

23.-25.10.20

05.07.03.21

08.-09.05.21

21/22:

(lørdag, søndag)

01.-03.10.21

18.-19.12.21

11.-13.02.22

23.-24.-04.22

Essentielt Institut
Karen Aaes
Skt Pauls Kirkeplads 9 B
8000 Aarhus C